Seminar i naturvitenskap.

Ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har vi gående en seminarserie i naturvitenskap. Det holdes rundt 6-8 seminar hvert semester, og et bredt spekter av ulike tema innen naturvitenskap omhandles på disse seminarene. Målgruppen for seminaret er ansatte og studenter ved universitetet og andre interesserte. Hvert seminar avsluttes med kaffe og kringle.

Program for høsten 2008

Seminarene holdes vanligvis torsdager kl 14.15 i rom C-101.


Torsdag 25. september:
      Professor John Rekstad, UiO: "Fornybar energi"

Torsdag 16. oktober:
      Professor Kåre Olaussen, NTNU: Nord - sør, øst - vest, opp - ned, ... Kan det finnes flere retninger i universet ? topologi.jpg

Ekstraordinært seminar - Torsdag 23. oktober:
      Professor Alan Coley, Dalhousie Universitet, Halifax, Nova Scotia, Canada: Averaging in sperically symmetric cosmology

Ekstraordinært seminar - Fredag 24. oktober:
      Post. Doc. Nicos Pelayas, Dalhousie Universitet, Halifax, Nova Scotia, Canada: Geometric properties of the Kundt class

Torsdag 30. oktober:
      Professor Svein Bjelland, UiS: Hypertermofile arke-bakterier og temperaturgrense hyperthermofile_4.jpg

Torsdag 13. november:
      Førsteamanuensis Merete Vadla Madland, UiS: Et underjordisk eventyr - historien om en spektakulær stein

Torsdag 27. november:
      Professor Henning Knutsen, UiS: NIKOLAUS KOPERNIKUS - polsk vitenskapsmann som satte Sola i sentrum

Avlyst:
      Førsteamanuensis Eirik Kårstad, UiS: Mekanikk i brønnteknologiHvis noen har forslag til foredrag så ta gjerne kontakt med oss.

Per A. Amundsen og Henning Knutsen
Program for tidligere semestre: Høsten 2003 , Våren 2004 , Høsten 2004 , Våren 2005 , Høsten 2005 , Våren 2006 , Høsten 2006 , Våren 2007 ,